"", .

!
09:00 - 21:00

-13 -22 ()


: 73-688
: -13
: -22 ()
: -
˨:
:
200*60
200*70
200*80
200*90
: ()
- 1 290 . !
- 2 000 . !
1 !
!
: 6 650.
1
, ,
- ,
White rystal .
, 39
: 2070*100*10    -    530 .
: 2070*200*10    -    1 020 .
(,): 2100*70*35    - (,)   780 .
: 2100*70*10    -    420 .
: 2100*80*10    -    480 .
-3: 2100*70*10    - -3   620 .
120 :    - 120    1 520 .
60 :    - 60    1 060 .
70 :    - 70    1 060 .
80 :    - 80    1 060 .
90 :    - 90    1 060 .
: 2000*30*6    -    380 .
:    -    300 .
:    -    530 .